PERSONLIG KONTAKT OCH LÅNGVARIGA RELATIONER

Ehrlinders Revisionsbyrå AB startades 1966 och vi har sedan starten fokuserat på personlig service och kontinuitet i kontakten med våra kunder. Därför har vi också följt flera av dem under många år. Som organisation är vi effektiv och rättfram – vi krånglar inte till det. Våra kunder är främst små och medelstora företag inom en mängd olika branscher. Vi har ett väl fungerande kontaktnät med specialister inom områden som exempelvis juridik, skatter och pensionsfrågor.

TRYGGHET

Vi är medlem i FAR , en organisation för revisions- och redovisningsbranschen, och genomgår regelbundet organisationens kvalitetskontroller. Vi följer  revisionsstandarden ISA samt redovisningsstandarden REKO.

TIO ENGAGERADE MEDARBETARE
Vi är totalt tio kollegor på byrån. Här finns auktoriserade och godkända revisorer samt auktoriserade redovisningskonsulter med lång erfarenhet från många olika branscher. Vi genomgår kontinuerligt fortbildning för att hålla oss uppdaterade inom redovisnings, revisions- och skatteområdena. Vi använder oss av branschspecifika mjukvaruprogram för att säkerställa högsta kvalitet på våra tjänster.